Basing Guitarist - White Bird

Den perfekta festen

När det skall till och festas så kanske man känner att detta inte leder till något som man kanske kan klara av utan kanske handlar det mer om att kunna göra saker som annars inte blir gjorda. Jag tänker på detta med en riktigt bra fest och att dom flesta har en bra ljudanläggning hemma. Men kanske är inte den anläggningen gjord för att kunna ha en fest och jag tror hela tiden att man skall kunna satsa på att göra något mer för alla samtidigt som man också kanske känner att detta med att hyra ljud faktiskt kan vara en bra ide när det kommer till att göra fester. Så om man inte känner att detta är något som skall göras snart så kanske man ändå kan se till att göra lite mer för alla som både kan och vill detta. Ja, det handlar om att kunna få till lite mer saker samtidigt som man också kanske känner att det mer handlar om något som annars inte blir gjort, vilket jag tror på och tänker efter med. 

Festen som varar länge!

Jag tror speciellt på det som handlar om att kunna göra lite fler saker samtidigt som man också kanske får till det som man gillar. Om man kan få lite mer saker så kanske man också kan göra detta på ett bra sätt, vilket jag tror handlar om något som annars inte blir av. Detta kan göra att man får den perfekta feste genom att man hyr ljud och hyr ljus och samtidigt också kan göra något mer för alla som är på detta. Ja det handlar om att kunna njuta och att kunna få till det som annars inte blir av, nämligen att man kan hålla en sådan minnesvärd fest som folk pratar länge om efteråt, vilket är roligt!