Basing Guitarist - White Bird

Oundviklig reklam

Reklam har blivit allt vanligare under programtid även i vårt land. Det är ibland ett välkommet avbrott för man kan behöva göra något utan att missa det man ser på. Fast många gånger är det ganska irriterande för man befinner sig inne i en känsla under en handling och är inte alls road av att bli avbruten. Hur som helst är den här för att stanna och när reklamen gör sitt intåg har de höjt volymen så vi stänger alltid av volymen när reklamen kommer. Det minska stressnivån. Man kan också spela in program och spola över reklamen när den kommer, det är en annan lösning. Ibland låter man det bara passera och pratar en stund.