Basing Guitarist - White Bird

Testa EMC

Har du koll på emc testning? Vet du vad det handlar om? Kanske är det så att du inte har någon direkt koll på detta och kanske vet du inte vad det är? Man kan då googla fram resultatet för att få fram den informationen man önskar. Men jag kan lite enkelt berätta om elektronik och hur komponenterna måste testas innan man ser till att montera ihop dom till hela maskiner. Detta gör man för att en komponent sedan inte ska fallera och förstöra hela maskinen. Det är helt enkelt billigare att testa en sådan komponent istället för att göra om allt.